ינואר 2, 2021

מס שבח ופטור ממס שבח

המס העיקרי החל על מכירת מקרקעין נקרא מס שבח, השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה. בציבור ישנה נטייה להתבלבל בין מס שבח לבין היטל השבחה , שזהו היטל המשולם לרשות המקומית בגין עליית ערך המקרקעין עקב שינוי תכנית בנין עיר.

בטרם מכירת דירה, הדבר החשוב ביותר הוא לבדוק האם צפוי תשלום מס שבח או ניתן למכור את הדירה בפטור ממס שבח. ישנם מקרים רבים בהם יהיה זה נכון שלא להשתמש כלל בפטור כלשהו במכירת דירה, ולערוך שומה לפיה הדירה הנמכרת כלל לא צברה רווח, אלא מחיר המכירה נמוך ממחיר הרכישה וההוצאות שניתן להעמיס עליו.

חשוב לציין כי כל עסקת מקרקעין מחוייבת בדיווח לרשויות המס, ואישור מס שבח הוא תנאי לצורך העברת הזכויות בנכס מקרקעין ע"ש הקונה.

החוק מונה מס' אפשרויות בהם ניתן לקבל פטור ממס שבח, הפטור יינתן ל"דירת מגורים מזכה", זוהי דירה שבנייתה הסתיימה ומיועדת על פי טיבה לשמש למגורים.

פטור אחת לארבע שנים - כל אזרח רשאי למכור דירת מגורים, בתנאי שלא מכר דירה אחרת במהלך 4 השנים הקודמות למכירה, והוא יהיה זכאי לפטור מתשלום מס השבח.
פטור במכירת דירה יחידה-  אדם אשר מחזיק בדירה יחידה יהיה זכאי לפטור ממס במכירתה אם לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירת הדירה שבבעלותו, דירת מגורים אחרת בפטור ממס, כך למעשה בעל דירה יחידה יכול למכור דירתו כל 18 חודש.
פטור של דירה שהתקבלה בירושה – מכירת דירה שנתקבלה בירושה והמוכר הוא בן הזוג או צאצא, או בן זוגו של צאצא של המוריש והדירה הייתה דירתו היחידה של המוריש פטורה ממס שבח, ראוי לציין שניתן להשתמש בפטור זה בנוסף לשימוש בפטורים האחרים.

פטור חד פעמי- משפחה יכולה למכור שתי דירות שלה במהלך שנה אחת כאשר שווי שתי הדירות לא יעלה על 1,796,000 ₪ ולרכוש במקומם תוך שנה דירה חליפית אשר שוויה יהיה לפחות 3/4 משווי תמורת שתי הדירות , פטור זה ניתן פעם בחיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *